Leerboek

Dit boek behandelt bewegingsstoornissen die kunnen ontstaan als gevolg van medicijngebruik.
De bewegingsstoornissen worden in drie delen behandeld.

In het eerste deel worden algemene aspecten van bewegingsstoornissen behandeld, waarom bewegingsstoornissen belangrijke bijwerkingen zijn en hoe een patiënt systematisch onderzocht kan worden op mogelijke bewegingsstoornissen.

Het tweede deel behandelt de acute bewegingsstoornissen. Deze ontstaan kort nadat het medicijngebruik is gestart, of na een dosisverhoging. Acute bewegingsstoornissen zijn acute dystonie, acathisie en parkinsonisme.

Het derde deel beschrijft de tardieve bewegingsstoornissen. Deze ontstaan pas na maanden tot jaren medicijngebruik. Het gaat hier om tardieve dyskinesie, tardieve dystonie en andere tardieve stoornissen.

 

Leerboek

Dit boek behandelt bewegingsstoornissen die kunnen ontstaan als gevolg van medicijngebruik.
De bewegingsstoornissen worden in drie delen behandeld.

In het eerste deel worden algemene aspecten van bewegingsstoornissen behandeld, waarom bewegingsstoornissen belangrijke bijwerkingen zijn en hoe een patiënt systematisch onderzocht kan worden op mogelijke bewegingsstoornissen.

Het tweede deel behandelt de acute bewegingsstoornissen. Deze ontstaan kort nadat het medicijngebruik is gestart, of na een dosisverhoging. Acute bewegingsstoornissen zijn acute dystonie, acathisie en parkinsonisme.

Het derde deel beschrijft de tardieve bewegingsstoornissen. Deze ontstaan pas na maanden tot jaren medicijngebruik. Het gaat hier om tardieve dyskinesie, tardieve dystonie en andere tardieve stoornissen.

 

Contact

Email: pnvanharten@gmail.com

Boek: Bewegingsstoornissen door medicijngebruik: een handleiding voor verpleegkundigen te bestellen via dit email adres. Kosten: €22,50 excl. verzendkosten (€3,50)

Leerboek

Dit boek behandelt bewegingsstoornissen die kunnen ontstaan als gevolg van medicijngebruik.
De bewegingsstoornissen worden in drie delen behandeld.

In het eerste deel worden algemene aspecten van bewegingsstoornissen behandeld, waarom bewegingsstoornissen belangrijke bijwerkingen zijn en hoe een patiënt systematisch onderzocht kan worden op mogelijke bewegingsstoornissen.

Het tweede deel behandelt de acute bewegingsstoornissen. Deze ontstaan kort nadat het medicijngebruik is gestart, of na een dosisverhoging. Acute bewegingsstoornissen zijn acute dystonie, acathisie en parkinsonisme.

Het derde deel beschrijft de tardieve bewegingsstoornissen. Deze ontstaan pas na maanden tot jaren medicijngebruik. Het gaat hier om tardieve dyskinesie, tardieve dystonie en andere tardieve stoornissen.