Over mij

Prof. dr. Peter N. van Harten

Hij werkt als psychiater bij het Symfora Meander Centrum voor Psychiatrie in Amersfoort en heeft daar een landelijke second opinion poli voor bewegingsstoornissen in de psychiatrie.

Hij is bijzonder hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Maastricht en tevens hoofd van het wetenschappelijk onderzoek in  GGz Centraal.